Mehmet Fuat Köprülü kimdir? Mehmet Fuat Köprülü’nün eserleri neler?

Köprülü, Türk tarih yazımında modern metodolojilerin kullanılmasını sağlamış ve Türk tarihinin bilimsel olarak incelenmesine büyük katkılarda bulunmuştur. Edebiyat‘ın önemli isimlerinden biri olan Mehmet Fuat Köprülü‘nün kim olduğu merak ediliyor. Mehmet Fuat Köprülü‘nün hayatı, eserleri araştırılıyor. Mehmet Fuat Köprülü kimdir? Mehmet Fuat Köprülü’nün eserleri neler?

MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ KİMDİR?

Mehmed Fuad Köprülü (4 Aralık 1890 yılında İstanbul’da doğmuştur. Türkiye’de modern edebiyat tarihçiliğinin kurucusu olan, şiir, araştırma, biyografi, inceleme, makale, edebiyat tarihi gibi türlerde toplam binden fazla eser kaleme almış Türk edebiyatçı, Türkolog, ordinaryüs profesör, tarihçi, siyasetçi, gazeteci ve eski dışişleri bakanıdır.

Mehmed Fuad Köprülü, eğitim hayatına Yerebatan semtindeki Ayasofya Merkez Rüştiyesi’nde başlamış, Mercan İdadisi’ne devam etmiş ve Fransızca, Farsça, Arapça öğrenmiştir. Eğitim hayatına 1907- 1910 yılları arasında İstanbul Darülfünunu’nda Mekteb-i Hukuk bölümünde devam etmiş fakat verilen eğitimi yetersiz bulduğu için yarım bırakmıştır. Yazarlık dışında birçok işle uğraşan Köprülü’nün biyografisi incelendiğinde 1910- 1913 yılları arasında Mercan, Kabataş İstanbul ve Galatasaray liselerinde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptığı, 1913 yılında da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Edebiyatı tarihi profesörlüğü görevine getirildiği görülmektedir. Edebiyat Fakültesi dekanlığı, Maarif Vekâleti müsteşarlığı, milletvekilliği ve Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. 2 Kasım 1924’te Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünü kuran Mehmed Fuad, birçok mecmu da yayımlamıştır.

MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ’NÜN ESERLERİ NELER?

 • Hanedanlar İnsanlar ve Yerler
 • Türk Edebiyatı Ders Notları
 • Edebiyat Araştırmaları 1
 • Edebiyat Araştırmaları 2
 • Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri
 • Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
 • Nasreddin Hoca
 • Bugünkü Edebiyat
 • Hayat-ı Fikriye
 • Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu
 • İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi
 • Divan Edebiyatı Antolojisi
 • Tarih Araştırmaları 1
 • Türk Edebiyatı Târihi
 • Some Observations On The Influence Of Byzantine Institutions On Ottoman Institutions
 • Türk Tarihinin Ana Hatları
 • Erzurumlu Emrah
 • Tevfik Fikret ve Ahlakı
 • Millî Kıraat
 • Türk Saz Şâirleri Antolojisi
 • Edebiyat Araştırmaları Külliyatı
 • Azeri Edebiyatına Ait Tetkikler
 • Millî Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türk-i Basit
 • Türk Saz Şairleri Antolojisi
 • Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar
 • Anadolu’da Türk Dili ve Edebiyatı’nın Tekamülüne Bir Bakış
 • Türk Edebiyatı Tarihi
 • Türkiye Tarihi
 • Demokrasi Yolunda
 • Fuzuli Hayatı ve Eserleri
 • Türk Tarih-i Dinisi
 • Malumat-ı Edebiyye
 • Türk Dilinin Sarf ve Nahvi
 • Mektep Şiirleri
 • Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı
 • Ali Şir Nevai
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir